اقدام پژوهی با موضوع ترغیب دانش آموزان به صرفه جویی

اقدام پژوهی صرفه جویی

دانلود اقدام پژوهی صرفه جویی با موضوع چگونه توانستم  با  آموزش الگوهای صرفه جویی   تحقق  شعار  سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل را  در مدرسه  امکان پذیر نمایم دقیق و کامل در قالب ورد

اقدام پژوهی آموزش الگوهای صرفه جویی تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در مدرسه

برای دانلود این نمونه کلیک کنید

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام  پژوهی آموزگاران ابتدایی  را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره اقدام پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

بدیهی است که شکوفایی یک رویکرد جدید ، مستلزم اندکی تمرین و بردباری است. اما از آنجایی که راهبردهای آموزشی اثر بخش بریافته های علمی و تجربه های عملی و مکتب رفتارگرایی و شناختی متکی هستند، می توان از آن به عنوان رویکردی مناسب و اطمینان بخش در آموزش مفاهیم استفاده کرد. چه بسا، بسیاری از ما در مدرسه همیشه به دنبال راهی نو برای تغییر روش های خود هستیم. اما آیا هیچ وقت سعی کرده ایم این تغییر را در خودمان ایجاد کنیم و آن را در جهت بهبود وضعیت مدرسه استفاده کنیم؟ بعد از اینکه دلایل به وجود آورنده را تجزیه و تحلیل کردم، سعی کردم تا تعدادی از راه حل های مورد نظرم را اجرا کنم. سعی کردم راه حل های خود را بیشتر حول محیط کلاس و تکیه بر آموزه های دینی و مذهبی قرار دهم تا نتایج بهتری را به دست آورده و کمتر به خطا بروم. البته در انتخاب راه حل باید از دیگر همکاران نیز کمک می گرفتم تا من را در اجرای صحیح راه حلها یاری دهند

برای دانلود این نمونه کلیک کنید

سرفصل ها

تیترهایی که در این دانلود اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی وجود دارد شامل موارد زیر است:

اقدام پژوهی آموزش الگوهای صرفه جویی تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در مدرسه

عنوان مطلب در رابطه با صرفه جویی

پیشگفتار در رابطه با صرفه جویی  

مقدمه  موضوع در رابطه با صرفه جویی

شناسایی مسئله در رابطه با صرفه جویی

توصیف وضع موجود

اینجانب               آموزشگاه            شهرستان      می باشم. بنده در حدود        سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت هستم.  . و هم اکنون در آموزشگاه فوق الذکر با        نفر دانش آموز سر و کار دارم. با توجه به اینکه بنده معاون آموزشی آموزشگاه هستم بنا بر این جهت تحقق اهدافم در اقدام پژوهی و تعمیم آن به کل مدرسه ابتدا از یک کلاس شروع کردم .در  کلاس مورد مطالعه من آنچنان که می بایست از یک کلاس قابل قبول انتظار داشت، دانش آموزان در مصرف وسایل و لوازم و نحریر و حتی خوراکی هایشان بسیار اسراف میکردنند و حتی در محیط ورزشی و حیاط مدرسه نیز در مصرف انرژی بسیار اسراف میکردند به طوری که همواره در طول روز برق کلاس را روشن می گذاشتند و یا پس از آبخوردن شیر ها را محکم نمیبستند و این باعث هدر رفت منابع و انرژی می شد. بنا بر این تصمیم گرفتم در سال تحصیلی اخیر بر روی این موضوع مهم کار کنم و اسراف نکردن را به دانش آموزانم بیاموزم.

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با صرفه جویی

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با صرفه جویی

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با صرفه جویی

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با صرفه جویی

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با صرفه جویی

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با صرفه جویی

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با صرفه جویی

نتیجه گیری در رابطه با صرفه جویی

پیشنهادات در رابطه با صرفه جویی

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با صرفه جویی

برای دانلود دانلود اقدام پژوهی صرفه جویی و دریافت دانلود اقدام پژوهی معلم دوره ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.

دانلود اقدام پژوهی صرفه جویی

برای دانلود این نمونه کلیک کنید

12 Nov 2020